Due to increased workload AVL-AST D.O.O., Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor offers a job as

Razvojno podporni inženir (m/ž) - Simulation engineer software services

 

Družba AVL-AST D.O.O. Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, zaradi povečanega obsega dela, objavlja prosto delovno mesto:

Razvojno podporni inženir (m/ž) - Simulation engineer software services

 

Iščemo sposobne in ambiciozne kandidate s predznanjem fizike, strojništva ali mehatronike za izvajanje nalog s področja razvoja simulacijskih modelov vozil v simulacijskem orodju AVL VSM ter PreonLab, ki ga razvijajo v matičnem podjetju AVL List GmbH. Poudarek bo na raziskovanju in inegraciji novih tehnologij avtomobilske industrije za cestna vozila v simulacijsko orodje. Naloge vključujejo tudi podporo strankam ter pripravo promocijskih in učnih vsebin.

 

We are looking for talented candidates with the background in physics, mechanical engineering or mechatronics to develop vehicle simulation models in AVL VSM, a vehicle dynamics software and SPH (smoothed- particle hydrodynamics) models in PreonLab for the vehicle water management. Through work you will analyze and integrate new automotive technologies for street legal vehicles into the software. Your responsibilities will also include providing customer support and preparing marketing and training materials.

  

 

VSEBINA DELA - YOUR RESPONSIBILITIES:

 

 • Delo s programom AVL VSM za ustvarjanje in analizo modelov dinamike vozila
 • Vključitev novih avtomobilskih tehnologij v obstoječe modele
 • Izvajanje 3D numeričnih simulacij z uporabo SPH metodologije za analizo vožnje vozila skozi vodno oviro, sneg in blato
 • Zagotavljanje podpore strankam za programsko opremo in pomoč pri morebitnih tehničnih težavah
 • Priprava materiala za trženje in usposabljanje programske opreme
 • Uporaba programskega jezika Python za kreiranje skript
 • Analiza in vrednotenje rezultatov ter priprava poročil projektov za stranke ter internih projektov za razvoj simulacijskih metod (R&D)
 • Izvajanje šolanj za stranke
 • Sodelovanje z mednarodno skupino sodelavcev za zagotavljanje visokokakovostnih projektov
 • Druge naloge po navodilih nadrejenih v istem sklopu in znotraj iste stopnje zahtevnosti.

 

 • Working with AVL VSM software to create and analyze vehicle dynamics models
 • Integrating new automotive technologies into existing models to create street legal vehicles
 • Performing 3D SPH (smoothed-particle hydrodynamics) simulations of the vehicle driving through water, snow, and mud passage (water wading, splashing, rainwater management, soling, etc.)
 • Preforming customer support for the software and assist with any technical issues
 • Preparing marketing and training materials to promote the software and its capabilities
 • Using Python coding and MATLAB Simulink to develop and implement simulations
 • Collaboration with other team members and stakeholders to deliver high-quality projects
 • Other tasks according to instructions by superiors within the same type of work and tasks, within the same level of difficulty

 

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA - YOUR PROFILE:

 

 • Redni diplomski ali magistrski studijski program fizike, strojništva, mehatronike ali podobnega
 • Poznavanje avtomobilskih tehnologij in sistemov, vključno s pogonskim sklopom, podvozjem in krmilnimi sistemi
 • Znanja s področij dinamike tekočin in prenosa toplote ter snovi
 • Močne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov
 • Odlične komunikacijske in medosebne veščine
 • Sposobnost samostojnega, sistematičnega, timskega dela
 • Tekoče znanje angleščine in pripravljenost na mednarodno sodelovanje
 • Pripravljenost na spoznavanje novih tehnologij
 • Dobre komunikacijske sposobnosti in natančna, zanesljiva, proaktivna osebnost

 

 • Finished study or graduate internship of Bachelor’s or Master’s Study of mechanical engineering, mechatronics, physics, mathematics or similar 
 • Knowledge of automotive technologies and systems, including powertrain, chassis, and control systems
 • Knowledge of the fluid mechanics, heat and mass transfer
 • Basic knowledge of MS office and Python (nice to have), etc.
 • The ability to work independently, systematically, in a team
 • Fluent English and willingness for an international cooperation
 • Willingness for business development and team lead
 • Willingness to learn about new technologies
 • Good communication skills and precise, reliable, pro-active personality

 

NUDIMO - WE OFFER:

 

 • Zaposlitev za določen čas enega leta s 6-mesečno poskusno dobo in možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas
 • Delo v mednarodnem okolju in sodelovanje z velikimi imeni avtomobilske industrije
 • Nenehno izobraževanje v sklopu AVL akademije
 • Zanimivi izzivi in velik spekter delovnih zadolžitev
 • Fleksibilen delovni čas, možnost dela na domu

 

 

 • Temporary employment with a 6-month probation, with the possibility of an employment for indefinite period in the future
 • Work in international environment with great names of automotive industry
 • Constant education in the scope of AVL Academy
 • Interesting challenges and large variety of working tasks
 • Flexible working time, possibility of home office

 

 

Interested?
If so, please use our online application tool to send your application to AVL job portal jobs.avl.com.
Applications are available until: 

 

Vas delo zanima?
Če je tako, Vas vabimo, da uporabite naš spletni portal ter se prijavite na jobs.avl.com! Prijava je mogoča do vključno:

 

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com

You are interested in a job at AVL but you are not sure how to apply or want to know what happens after you send your application?

Check out our step-by-step guide

AVL is not just about cars. It's about changing the future. Together.

Location: 

Maribor, SI Ljubljana, SI

Company:  AVL-AST D.O.O.
Job Function:  Global Customer Services & Engineering
Contract Type:  Temporary
Posting Date:  May 15, 2023
Job ID:  35463

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com


Job Segment: Thermal Engineering, Mechanical Engineer, Physics, Software Engineer, Engineering, Automotive, Science