Due to increased workload AVL-AST D.O.O., Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor offers a job as

Razvojni inženir (m/ž) / Development Engineer

 

Družba AVL-AST D.O.O. Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, zaradi povečanega obsega dela, objavlja prosto delovno mesto:

Razvojni inženir (m/ž) / Development Engineer

 

  

 

VSEBINA DELA - YOUR RESPONSIBILITIES:

 

Splošne odgovornosti:

 

 • Samostojna in skupinska tehnična izvedba projektov strank in internih R&R projektov
 • Dokumentiranje in predstavitev rezultatov strankam in interno
 • Postprocesiranje in obdelava rezultatov, grafik in kvanitativno ocenjevanje za izboljšave
 • Obdelava testnih podatkov in primerjava rezultatov simulacij s testnimi rezultati
 • Pridobivanje specializiranega znanja s kontinuiranim procesom učenja, ki bazira na konceptu individualnih treningov
 • Delo v mednarodni projektni ekipi
 • Sodelovanje z različnimi AVLovimi projektnimi oddelki po svetu
 • Profesionalni kontakt in podpora našim mednarodnim strankam

 

Področje dela:

 

 • Razvoj in vzdrževanje orodja in algoritmov za analizo podatkov za podporo razvoju in testiranju
 • Izvajanje statističnih analiz in modeliranje podatkov za prepoznavanje trendov in vzorcev
 • Sodelovanje z inženirji in člani ekipe pri interpretaciji podatkov ter zagotavljanju vpogledov in priporočil
 • Razvoj in predstavitev specificnih poročil in vizualizacij za predstavljanje pomena podatkov in ugotovitev netehničnim profilom
 • Prispevanje k nenehnemu izboljševanju sistemov s sprejemanjem odločitev, ki temeljijo na podatkih

 

General responsibilities:

 

 • Independent and team technical execution of customer and internal R&D projects
 • Documentation and presentation of project results at customers and internal
 • Continuous technical expertise development based on individual trainings concept
 • Processing of measurement data and comparison of simulation results with test results
 • Work in an international project team
 • Cooperation with different AVL project departments around the world
 • You will be a professional contact and support to our international customers

 

Field of work:

 

 • Develop and maintain data analysis tools and algorithms to support the development and testing
 • Perform statistical analyses and modeling of the data to identify trends and patterns
 • Collaborate with engineers and team members to interpret data and provide insights and recommendations
 • Develop and present reports and visualizations to communicate data insights and findings to non-technical profiles
 • Contribute to the continuous improvement of the systems through data-driven decision making

 

 

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA - YOUR PROFILE:

 

 • Diploma iz strojništva, računalništva, informatike, elektronike, elektrotehnike, tehnologije vozil, mehatronike, telematike ali podobnega
 • Prednost imajo kandidati z izkušnjami iz nalog ali projektih z študija,  in/ali profesionalnte kariere povezanih z 0D/1D CFD simulacijami 
 • Zelo dobre komunikacijske, organizacijske in koordinacijske sposobnosti
 • Visoka stopnja samozavesti in prilagodljivosti v odnosih do strank in sposobnost timskega dela
 • Aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika
 • Zelo dobre komunikacijske, organizacijske in koordinacijske sposobnosti
 • Visoka stopnja samozavesti in prilagodljivosti v odnosih do strank in sposobnost timskega kakor tudi samostojnega in proaktivnega dela
 • Zanimanje in izkušnje iz avtomobilske industrijo je prednost
 • Pripravljenost za kratkoročna službena potovanja v tujino

 

 • Degree in electronics, electrical engineering, computer sicence, vehicle technology, mechanical engineering, mechatronics, physics or similar
 • Background in 0D/1D CFD simulation related tasks or projects from university studies and/or professional career
 • Very good skills in communication, organisation and coordination
 • High degree of self-reliance and flexibility towards customers and excellent teamwork
 • Your language skills in English and/or German is at least at an intermediate level,
 • You are a good team player
 • You are able to work independently and proactively,
 • Open and honest communication style with reliable and pro-active personality,
 • Interest and experience from automotive industry is an advantage
 • Short term business travel to abroad is acceptable for you

 

KAJ NUDIMO - WE OFFER:

 

 • Zaposlitev za določen čas enega leta s 6-mesečno poskusno dobo
 • Fleksibilen delovni čas z možnostjo dela od doma in v pisarni
 • Možnost dela v naših pisarnah v Mariboru ali v Ljubljani
 • Delo v mednarodnem okolju
 • Mentorstvo za čas poskusne dobe
 • Možnosti strokovnega in osebnega razvoja ter izobraževanj
 • Skrb za zdravje zaposlenih v sklopu programa za promocijo zdravja na delovnem mestu

 

 • Permanent employment for one year with a 6-month probationary period  employment for an indefinite period afterwards
 • Flexible working hours with the possibility of working from home
 • Possibility to work in our offices in Maribor or Ljubljana
 • Working in an international environment
 • Mentoring for the probationary period
 • Opportunities for professional and personal development and education
 • Employee health care as part of the workplace health promotion program

 

 

Interested?
If so, please use our online application tool to send your application to AVL job portal jobs.avl.com.
Applications are available until: 

 

Vas delo zanima?
Če je tako, Vas vabimo, da uporabite naš spletni portal ter se prijavite na jobs.avl.com! Prijava je mogoča do vključno:

 

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com

You are interested in a job at AVL but you are not sure how to apply or want to know what happens after you send your application?

Check out our step-by-step guide

AVL is not just about cars. It's about changing the future. Together.

Location: 

Maribor, SI Ljubljana, SI

Company:  AVL-AST D.O.O.
Job Function:  IT & Software
Contract Type:  Temporary
Posting Date:  May 17, 2023
Job ID:  35491

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com


Job Segment: Electronics Engineer, Electrical Engineering, Mechanical Engineer, Engineer, Engineering, Automotive