Due to increased workload AVL-AST D.O.O., Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor offers a job as

Študentsko delo (m/ž) / Student work

 

Družba AVL-AST D.O.O. Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, zaradi povečanega obsega dela, objavlja prosto delovno mesto:

Študentsko delo (m/ž) / Student work

 

Iščemo sposobne in ambiciozne kandidate s predznanjem fizike, strojništva ali mehatronike za izvajanje nalog s področja razvoja simulacijskih modelov vozil v simulacijskem orodju, ki ga razvijajo v matičnem podjetju AVL List GmbH. Poudarek bo na raziskovanju in integraciji novih tehnologij avtomobilske industrije za cestna vozila v simulacijsko orodje. Naloge vključujejo tudi podporo strankam ter pripravo promocijskih in učnih vsebin.

 

We are looking for talented students/candidates with the background in physics, mechanical engineering or mechatronics to develop vehicle simulation models in AVL VSM, a vehicle dynamics software. Through work you will analyze and integrate new automotive technologies for street legal vehicles into the software. Your responsibilities will also include providing customer support and preparing marketing and training materials.

  

 

 

VSEBINA DELA - YOUR RESPONSIBILITIES:

 

 • Delo s programom AVL VSM za ustvarjanje in analizo modelov dinamike vozila
 • Vključitev novih avtomobilskih tehnologij v obstoječe modele
 • Zagotavljanje podpore strankam za programsko opremo in pomoč pri morebitnih tehničnih težavah
 • Priprava materiala za trženje in usposabljanje programske opreme
 • Uporaba programskega jezika Python za kreiranje skript
 • Sodelovanje z mednarodno skupino sodelavcev za zagotavljanje visokokakovostnih projektov
 • Druge naloge po navodilih nadrejenih v istem sklopu in znotraj iste stopnje zahtevnosti

 

 • Work with AVL VSM software to create and analyze vehicle dynamics models
 • Integrate new automotive technologies into existing models to create street legal vehicles
 • Provide customer support for the software and assist with any technical issues
 • Prepare marketing and training materials to promote the software and its capabilities
 • Use Python coding and MATLAB Simulink to develop and implement simulations
 • Collaborate with other team members and stakeholders to deliver high-quality projects
 • Other tasks according to instructions by superiors within the same type of work and tasks, within the same level of difficulty

 

 

POGOJI ZA ZASEDBO - YOUR PROFILE:

 

 • Redni diplomski ali magistrski stdijski program fizike, strojništva, mehatronike ali podobnega
 • Poznavanje avtomobilskih tehnologij in sistemov, vključno s pogonskim sklopom, podvozjem in krmilnimi sistemi
 • Močne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov
 • Odlične komunikacijske in medosebne veščine
 • Sposobnost samostojnega, sistematičnega, timskega dela
 • Tekoče znanje angleščine in pripravljenost na mednarodno sodelovanje
 • Pripravljenost na spoznavanje novih tehnologij
 • Dobre komunikacijske sposobnosti in natančna, zanesljiva, proaktivna osebnost

 

 • Enrolled in a Bacherlor's or Master's program in physics, mechanical engineering, mechatronics or similar
 • Familiarity with automotive technologies and systems, including powertrain, chassis, and control systems
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • The ability to work independently, systematically, in a team
 • Fluent English and willingness for an international cooperation
 • Willingness to learn about new technologies
 • Good communication skills and precise, reliable, pro-active personality

 

 

 

KAJ NUDIMO - WE OFFER:

 

 • Študentsko delo s prilagodljivim delovnim časom, delo na vznemirljivih in inovativnih projektih, ki krojijo prihodnost avtomobilske industrije.
 • Pridobite praktične izkušnje z vrhunsko programsko opremo in tehnologijami za dinamiko vozil.
 • Sodelujte z izkušenimi strokovnjaki in se učite od strokovnjakov iz industrije.

 

 • Student work with flexible working hours, work on exciting and innovative projects that are shaping the future of the automotive industry.
 • Gain hands-on experience with cutting-edge vehicle dynamics software and technologies.
 • Collaborate with experienced professionals and learn from industry experts.

 

 

Interested?
If so, please use our online application tool to send your application to AVL job portal jobs.avl.com.
Applications are available until: 

 

Vas delo zanima?
Če je tako, Vas vabimo, da uporabite naš spletni portal ter se prijavite na jobs.avl.com! Prijava je mogoča do vključno:

 

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com

You are interested in a job at AVL but you are not sure how to apply or want to know what happens after you send your application?

Check out our step-by-step guide

AVL is not just about cars. It's about changing the future. Together.

Location: 

Maribor, SI

Company:  AVL-AST D.O.O.
Job Function:  Global Customer Services & Engineering
Contract Type:  Temporary
Posting Date:  May 18, 2023
Job ID:  35334

About AVL

AVL is one of the world’s leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.

Find out more: www.avl.com


Job Segment: Physics, Mechanical Engineer, Engineer, Automotive, Science, Engineering, Customer Service